top of page

DE BERG

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
(Jesaja 2, Micha 4)

De Berg
Onder ‘De Berg’ verstaan we activiteiten waarin de Bijbel centraal staat. Hier leren wie God is, wat Hij doet en wat Hij van ons verwacht.

landscape-192987_1280.jpg

De Berg 
We bestuderen met elkaar de Bijbel. Dit doen we met de overtuiging dat de Bijbel ons vertelt wie God is, wat hij heeft gedaan, wat hij doet en wat hij zal gaan doen. De Bijbel geeft profetische openbaring van wat er in de wereld gaat gebeuren in de laatste dagen en roept ons op hierin niet onwetend maar waakzaam te zijn. En we lezen de Bijbel met de overtuiging dat de Bijbel ons Gods instructies, wetten en onderwijzingen voor het leven geeft. Redding is alleen door genade, maar geloof en bekering blijken uit werken. Daarom lezen we de Bijbel zeker niet in de laatste plaats met het oog op weten wat de werken zijn die God van ons verlangt, zodat we daar steeds meer van kunnen gaan doen. 

bottom of page