top of page

DE RIVIER

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. (Openbaring 22:1-2)

De Rivier  
Een tijd van ontmoeting met God. Aanbidding, gebed, voorbede en profetie. 

 

Wil je ons helpen deze bijeenkomsten op een centrale plek in de Betuwe te organiseren? Neem dan contact op.

rainbow-2424647_1920.jpg

De Rivier 
We organiseren bijeenkomsten gericht op het aanbidden en ontmoeten van God. Met God omgaan is geen eenrichtingsverkeer. Niet alleen een monoloog van God opgeschreven in een boek. Maar ook niet een monoloog van de mens in gebeden die meer weg hebben van een verlanglijst of een interne dialoog. God heeft de Heilige Geest gegeven om te zorgen dat we Hem kunnen aanbidden in Geest en in Waarheid. En om de gemeente op te bouwen door profetie, wijsheid, openbaring en genezing. In de bijeenkomsten onder de noemer De Rivier willen we God aanbidden door samen psalmen en geestelijke liederen te zingen. En door luisterend en profetisch te bidden. In dialoog met God, terwijl we Zijn openbaring en genezing verwachten en uitspreken. 

bottom of page