top of page

DE TUIN

Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.
(1 Korinthe 14)

De Tuin 


De Tuin is onze naam voor de verzameling van huisgroepen waarin we samenkomen. Binnen De Boomkwekerij is dit het hart van het gemeenschapsleven. De Tuin is een groep waar je bij hoort en waarin je een rol hebt, meer dan een activiteit waaraan je deelneemt. 

 

Een bijeenkomst van De Tuin begint met meestal samen eten. Soms in combinatie met het delen van brood en wijn om het lijden en sterven van Jezus te gedenken. Rondom de maaltijd is ruimte om te bidden, te zingen, te lezen en lief en leed met elkaar te delen. 

In De Tuin nemen we het Bijbelse principe van de eerste Gemeente dat ‘wanneer u samenkomt ieder iets heeft’ heel serieus. De leider van de bijeenkomst bereid geen programma voor, maar alle deelnemers kunnen onderdelen aandragen. Ook is er ruimte voor aanbidding en gebed en voor het inzetten van eenieders Geestelijke gaven. 

De Tuin komt in principe op vrijdag bij elkaar. Voor de veel mensen het begin van het weekend, waardoor te tijdsdruk om vroeg te stoppen wat minder is. En het is een knipoog naar het begin van de sabbat en de maaltijd die daar op de avond van de sabbat bij hoort. Maar er zijn ook huisgroepen die op andere dagen bij elkaar komen. 

apple-2788638_1920.jpg

De Tuin 
In kleine vaste huiskamergroepen willen we het ‘ieder heeft wat’ principe van de eerste gemeente opnieuw in praktijk brengen. In deze bijeenkomsten is er geen vast programma. Iedere deelnemer is nadrukkelijk verantwoordelijk om de bijeenkomst mede vorm te geven. Een leider van de bijeenkomst ziet er op toe dat de bijeenkomst ordelijk verloopt en dat ieder de kans krijgt, en misschien soms ook uitgedaagd wordt, om een bijdrage te leveren. Dat kan een profetie zijn, een lied, een Bijbelgedeelte, een getuigenis enzovoort. Alles wat bijdraagt om elkaar op te bouwen en aan te vuren in het uitwerken van onze redding en het vervullen van de opdracht van Jezus om alle volken tot zijn discipelen te maken. 

bottom of page