top of page

Missie

Als jij je in Gods woord verdiept en er naar leert leven komt alles wat je doet tot bloei. Dat gun ik ieder mens. Daarom geef ik met volle overtuiging onderwijs over en vanuit de Bijbel.

Ervaring en motivatie

In het verleden heb ik op verschillende gebieden onderwijs en training gegeven. Als docent filosofie op de middelbare school, als trainer van medezeggenschapsraden in het basisonderwijs en als consultant voor een software bedrijf.

De gemene deler is dat ik het mooi vind om zelf iets grondig uit te zoeken en dit vervolgens zo duidelijk mogelijk over te brengen. Zo maak je de complexe wereld (van bijvoorbeeld filosofie, medezeggenschapswetgeving of een uitgebreid software pakket) toegankelijk en behapbaar voor wie minder tijd heeft om zich zelf uitgebreid in de materie te verdiepen.

Op dezelfde manier wil ik ook graag de Bijbel toegankelijk maken. Er is ontzettend veel over de Bijbel en over theologische thema’s geschreven. Daar zou je in kunnen verdwalen. Ik breng daarin graag overzicht aan en maak je daarin wegwijs.

Het unieke van De Boomkwekerij

Ik vind het belangrijk om over de hele Bijbel onderwijs te geven. Dat onderscheid De Boomkwekerij van veel Bijbelscholen enerzijds en van Theologie opleidingen anderzijds. Bijbelscholen geven vaak prima onderwijs, maar de focus is soms eenzijdig. Een Bijbelschool is meestal zeer praktijk gericht en meer een cursus in een bepaalde leer of bepaald toepassingsgebied. Theologie opleidingen hebben een academische insteek. Ze leiden je op tot Theoloog. Dat brengt een bepaalde diepgang met zich mee, maar de focus ligt daardoor minder op wat de Bijbel als Woord van God jou te zeggen heeft.

Ik zeg dit niet om Bijbelscholen of Theologie opleidingen af te kraken of onrecht aan te doen. Beide vormen van onderwijs heb ik zelf gevolgd en ik heb daar veel aan gehad. Ik wil maar aangeven waarin De Boomkwekerij uniek wil zijn. Hoewel ik dus zeker inzichten uit de theologie benut, ben ik er niet op gericht om van jou een theoloog te maken. Ik wil de kennis die ik heb gebruiken om de Bijbel uit te leggen en te laten spreken. Niets meer en niets minder. Een hoge ambitie, waarin ik in alle nederigheid ook steeds zelf blijf groeien en leren.

Portret1.jpg
tree-1511608_1920.png
bottom of page