top of page

Groeien in Geloof

Genade en Gerechtigheid

De Boomkwekerij

Centrum voor Bijbel-Onderwijs

Wat is De Boomkwekerij?

Bij De Boomkwekerij volg je colleges waarin je onderwijs krijgt vanuit de Bijbel. In De Boomkwekerij staat de tekst van de Bijbel centraal. De hele Bijbel wordt doorgenomen in 5 modules. Je kunt zelf kiezen hoeveel modules je tegelijk wilt volgen. Zo bepaal jij het tempo waarin je de Bijbel door wilt nemen.

Wat kan je verwachten?

 • De Bijbel als basis, systematisch de hele bijbel doornemen

 • Samenvatting van de hoofdboodschap en thema’s van het Bijbelgedeelte

 • Vergelijking met andere Bijbelgedeelten, om de plaats in het grote verhaal te begrijpen of een thema uit te diepen

 • Achtergronden, verhaallijnen, genres, interpretatie en vertaalkwesties, systematisch theologische vraagstukken en andere informatie die helpt om de tekst te begrijpen.

 • Relevantie van de tekst voor nu en toepassing in de dagelijkse praktijk

Wat levert het je op?

Als jij je in Gods woord verdiept en er naar leert leven komt alles wat je doet tot bloei. Dat lezen we in Psalm 1:1-2: Gelukkig de mens die […] vreugde vind in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

Als je alle modules volgt, heb je aan het eind de hele Bijbel gelezen en bestudeerd. Je hebt daarmee zicht gekregen op de hoofdlijnen en de samenhang, zodat je beter in staat bent om te vatten wat de Bijbel als geheel ons te zeggen heeft.

 

Wat kost het je?
 

Kosten per module (40 colleges): 875,- 
(betaling in 4 termijnen van 219,- mogelijk)

De gehele opleiding bestaat uit 5 modules:

 • Pentateuch+ (Thora, Jozua, Richeren)

 • Paden (Historische Boeken)

 • Poëzie (Poetische Boeken en Wijsheidsliteratuur)

 • Profeten (Grote en Kleine Profeten)

 • Nieuwe Testament

 

Los college: 25,-

Een keertje proberen? Introducee meenemen? Of gewoon maximaal flexibel blijven?

 

10 college kaart: 225,-

Volg 10 colleges naar keuze binnen een jaar na aanschaf.

 

"Als jij je in Gods Woord verdiept en er naar leert leven komt alles wat je doet tot bloei. Dat gun ik ieder mens. Daarom geef ik met volle overtuiging onderwijs vanuit de Bijbel."

Portret3.jpg

Waarom zou je De Boomkwekerij kiezen?

 • De echte “Bijbelschool”: de hele Bijbel komt aan bod en de tekst van de Bijbel staat centraal

 • Flexibel te volgen door opbouw in los te volgen modules

 • Ervaren docent die de stof overzichtelijk en toegankelijk presenteert

 • Je volgt deze studie voor je eigen ontwikkeling. Geen verplicht huiswerk of examens

 

Hoe werkt het?

De lesstof is zo georganiseerd dat je zelf je lesdagen kunt kiezen voor de modules over het Oude Testament. Elk jaar komt de hele Bijbel aan bod. Ik wissel de dagen waarop de modules worden aangeboden af. Volg je bijvoorbeeld altijd alleen op dinsdag de colleges? Dan heb je na 4 jaar alle modules Oude testament gevolgd. De colleges Nieuwe Testament worden altijd op maandag avond gegeven. Zie de pagina over lesroosters voor meer informatie, waarmee je jouw eigen studieprogramma kunt samenstellen.

bottom of page