top of page

Lestijden

Maandag 19:00-22:00

Dinsdag 19:00-22:00

Woensdag 10:00-13:00

Donderdag 19:00-22:00

Vrijdag 10:00-13:00

De Boomkwekerij volgt op hoofdlijnen de schoolvakanties van regio Zuid. Jaarlijks wordt een rooster vastgesteld waarin voor elke module 40 colleges gepland worden.

Modules

Hieronder zie je hoe de modules in de jaren 2024-2033 in de planning staan.

De kleuren geven een suggestie hoe de gehele studie in 2 jaar te volgen is.

Uiteraard is het ook mogelijk om slechts 1 module per jaar te volgen. Of juist alle modules, waarmee het studieprogramma in 1 jaar is af te ronden.

Voor de jaren 2021-2024 geldt een opstartplanning.

Modulerooster3.PNG
Modulerooster4.PNG

NT1

Nieuwe Testament

In deze module worden alle boeken van het Nieuwe Testament behandeld.

OT1

Pentateuch Plus
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren.

OT2

Paden
Ruth, 1&2 Samuel, 1&2 Koningen, 1&2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester.

OT3

Poëzie
Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Klaagliederen

OT4

Profeten
Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, 12 Kleine profeten

bottom of page