top of page

2021-2024 Volg gratis enkele modules in de opstartfase van De Boomkwekerij

In Leviticus 19:23-25 lezen we dat bij nieuwe aanplant van fruitbomen, de eerste 3 jaar de vrucht nog niet gegeten mag worden. In vierde jaar moet de vrucht "heilig en tot een lofzegging voor de HEERE" zijn. Mogelijk bracht men deze vrucht naar de tempel en aten de priesters er van of richtte men er een feest mee aan.

Vanuit die gedachte is de volgende opstartplanning ontstaan:

  • De eerste 3 jaar biedt ik het onderwijs gratis aan. Zie in het schema hieronder welke modules of delen van modules dit betreft.

  • In het vierde jaar wil ik alle modules aan gaan bieden en de normale prijs in rekening gaan brengen. Mijn verlangen is dat God voorziet in de mogelijkheid om de opbrengst van dit vierde jaar weg te kunnen geven.

  • Vanaf het vijfde jaar hoop ik voldoende inkomsten uit De Boomkwekerij te hebben om van te kunnen leven.

Aanmelden kan via de reguliere Aanmelden & Contact pagina.

Naar verwachting worden de volgende modules of delen van modules aangeboden:

Portret2.jpg
Opstartplanning.PNG
bottom of page